• رئیس هیأت ورزش های رزمی استان

    جناب آقای امیر رسولی

  • امیررسولی در مصاحبه با تدبیرپرس گفت:

    خبرنگاران پرچمداران واقعی انتشار اخبار و واقعیتهای بوقوع پیوسته درجای جای کره خاکی هستند و از اینکه امروز در جمع این عزیزان حاضر هستم احساس غرور و شادی میکنم .

  • رئیس هیأت ورزش های رزمی استان

    جناب آقای امیر رسولی

آخرین ارسالها

نقد و بررسی

اخبار

webtab

سبک های فعال استان

مسابقات

webtab

هیأت شهرستان ها

گالری تصاویر