ابلاغیه

ابلاغیه اعضای کمیته ها

ابلاغیه مسئولین کمیته ها

باسلام: به اطلاع جامعه ورزش های رزمی استان می رساند استاتید محترم به شرح ذیل به عنوان مسئولین کمیته های استان منصوب گردیدند.

متن کامل »