معرفی نمایندگان شهرستان….

معرفی نمایندگان سبکها و انجمن های شهرستان…

معرفی نمایندگان سبک گراپلینگ کیک بوکسینگ به شهرستان…

معرفی نمایندگان شهرستان سبک گراپلینگ

بنا به اعلام مسئول سبک گراپلنیگ کیک بوکسینگ استان,‌ نفرات نامبرده در نامه ذیل به عنوان مسئول هماهنگی سبک فوق الذکر در شهرستان های ذکر شده به حضور معرفی می گردند.      

متن کامل »

معرفی نماینده انجمن جوجیتسو JJIF شهرستان بوکان

بنا به اعلام مسئول انجمن جوجیتسو JJIF استان ، آقای سلیمان مام رحیمی به عنوان مسئول هماهنگی انجمن ذکر شده در شهرستان بوکان معرفی می گردد.     برای مشاهده تصویر در اندازه واقعی کلیک نمایید و برای دانلود نامه ...

متن کامل »

معرفی نمایندگان انجمن یوشیتا شهرستان…

متن کامل »