آرشیو برچسب: امیررسولی.هیأت ورزشهای رزمی استان

رئیس هیأت استان

رئیس هیأت استان امیررسولی

رئیس هیأت ورزش های رزمی استان آذربایجان غربی: آقای امیر رسولی نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل هیأت ارسال نمایید.

متن کامل »