گزارش عملکرد

گزارش عملکرد ماهانه

عملکرد تیرماه ۹۷

   Report of July performance                 برای دریافت عملکرد تیرماه ۹۷ هیأت ورزشهای رزمی استان به بالای صفحه مراجعه فرمایید.

متن کامل »